Albumín

0.50

SKU: 1 Categories: , ,

Description

Hlavný proteín krvnej plazmy. Znížené hodnoty môžu signalizovať nízky príjem alebo zvýšené straty bielkovín, ochorenia obličiek alebo pečene, akútne infekcie.