Poradca v oblasti životosprávy a životného štýlu

Bc. Karel Lacina Vyštudoval Slovenská zdravotnícku univerzitu v Banskej Bystrici, odbor Urgentná zdravotná starostlivosť. Je registrovaný paramedic vo Veľkej Británii (The Health and Care Professions Council). Má 16 ročnú [...]